Źródła finansowania samorządu terytorialnego

Głównym celem opracowania jest przedstawienie tematyki źrodeł finansowania samorządu terytorialnego i zagadnień prawnych z nią związanych. Książka zawiera omówienie poprawności rozwiązań legislacyjnych oraz stosowania norm prawnych regulujących poszczególne dochody i przychody gmin, powiatów oraz województw samorządowych.

Autorzy poddali analizie m.in. kwestie:

podatków samorządowych,
opłat samorządowych,
subwencji ogólnej,
dotacji celowych,
dochodów z mienia,
prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego działalności gospodarczej,
obligacji komunalnych,
roli środków pochodzących z emisji papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek.

W pracy uwzględniono orzecznictwo sądów administracyjnych oraz bogaty dorobek nauki prawa, odnoszące się do problematyki źrodeł finansowania samorządu terytorialnego.

Adresaci:

Publikacja skierowana jest do praktyków związanych z samorządem terytorialnym, w tym przede wszystkim do pracowników administracji samorządowej, sędziów, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów oraz notariuszy. Będzie przydatna również osobom przygotowującym się do egzaminów na doradcę podatkowego i biegłego rewidenta.

Monografia została napisana przez zespół pracowników naukowych Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Antoniego Hanusza, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

Autor

, , , ,

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-264-9201-3
Strony 468
Rok wydania 2015

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Źródła finansowania samorządu terytorialnego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.