Zastaw finansowy na akcjach

Zastaw finansowy na akcjach

111.00

Udostępnij produkt

Publikacja zawiera cenne wskazówki, w jaki sposób redagować postanowienia umowy zastawu finansowego. Ponadto znajdują się w niej podpowiedzi, jak w praktyce radzić sobie z problemami związanymi z instytucją zastawu finansowego.

Zastaw finansowy jest szeroko stosowanym zabezpieczeniem w transakcjach finansowania na rynku profesjonalnym, gdzie po stronie wierzycieli znajduje się jeden lub kilka banków udzielających kredytu.

W książce znajdziesz kompleksową analizę instytucji zastawu finansowego jako prawa zabezpieczającego wierzytelności, będącego rodzajem zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt a dyrektywy 2002/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.06.2002 r. w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych (Dz.Urz. UE L 168, s. 43, ze zm.).

W publikacji omówiono różne aspekty instytucji zastawu finansowego, w tym:

źródła prawa regulującego jego funkcjonowanie,
wymogi powstania zastawu finansowego oraz uprawnienia z nim związane (częściowo zróżnicowane ze względu na różne rodzaje akcji będących jego przedmiotem),
zagadnienia związane ze skutecznością zastawu finansowego w prawie upadłościowym oraz jego wygaśnięciem.

Z racji na trwające od 2017 r. prace nad zmianą przepisów wprowadzających obligatoryjną dematerializację akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek niebędących spółkami publicznymi, tj. zniesienie formy papierowej akcji i wprowadzenie obowiązku ich zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy wiele uwagi poświęcono akcjom zdematerializowanym, opisano m.in.:

przenoszenie praw z tych akcji;
ustanowienie blokady na rachunku papierów wartościowych;
kontrola nad zastawionymi akcjami.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla praktyków prawa, którzy tworzą i negocjują umowy zastawu finansowego (adwokatów, radców prawnych), a także dla osób, którzy na co dzień spotykają się z problemami dotyczącymi egzekucji i wykonywania praw wynikających z umowy zastawu finansowego (komorników, sędziów). Będzie ponadto cennym źródłem wiedzy dla notariuszy, podmiotów odpowiedzialnych za finansowanie inwestycji oraz pracowników organów władzy publicznej. Zainteresuje również przedstawicieli nauki oraz studentów prawa, bankowości i finansów.

Informacje dodatkowe

Autor

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8187-555-4
Strony 244
Rok wydania 2020

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zastaw finansowy na akcjach”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.