Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

146.00

Udostępnij produkt

Książka zawiera 225 wzorów pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzorów orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczących m.in.:

stron i uczestników postępowania – ich zdolności sądowej i procesowej oraz udziału pełnomocników,
przebiegu postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym – od wszczęcia postępowania do wydania orzeczenia sądowego oraz jego uprawomocnienia,
środków odwoławczych,
kosztów postępowania oraz zwolnień od ich uiszczania,
wznowienia postępowania,
skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Wzory obejmują nie tylko treść druków urzędowych, lecz także treść kazusów, które dość często występują w praktyce orzeczniczej. Pod poszczególnymi wzorami zamieszczono objaśnienia pozwalające na prawidłowe pod względem prawnym sporządzanie pism i orzeczeń, a w odpowiednim orzecznictwie powoływanym przez autorów znajdują się istotne wskazówki dla sporządzającego pismo.

W ósmym wydaniu książki zostały uwzględnione najnowsze zmiany wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, które zmieniają przepisy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi m.in. w zakresie:

sprzeciwu od decyzji kasacyjnych,
mediacji w postępowaniu sądowym,
trybu uproszczonego,
skargi na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Autorzy są praktykami – sędziami Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjalistami z dziedziny postępowania sądowoadministracyjnego, mającymi również doświadczenie w publikacjach teoretycznych w omawianej tematyce.

Adresaci:
Publikacja ma na celu pomoc uczestnikom postępowania i ich pełnomocnikom w doborze właściwego pisma procesowego do konkretnej sytuacji prawnej. Jest przeznaczona dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, notariuszy, prokuratorów, organów administracji publicznej, stron postępowania sądowo-administracyjnego, a także aplikantów zawodów prawniczych.

Wzory pism są dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony:
www.postepowanie-sadowoadmininistracyjne-wzory1.wolterskluwer.pl – po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8160-243-3
Strony 840
Rok wydania 2018

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.