VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami

VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami

128.00

Udostępnij produkt

Publikacja VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami systematyzuje problematyczne zagadnienia związane ze skutkami rozliczeń podatku VAT transakcji sprzedaży, kupna, leasingu oraz najmu nieruchomości.

Autorzy w przystępny sposób omówili:

wysokość opodatkowania sprzedaży/najmu nieruchomości,
moment powstania obowiązku podatkowego,
podstawę opodatkowania oraz
sposób dokumentowania świadczenia fakturami.

W opracowaniu opisano także sposób odliczania podatku naliczonego, gdy nabywca nieruchomości nie ma prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy jej nabyciu (oraz tzw. korekty wieloletniej).

W książce znajdziesz liczne przykłady ułatwiające zrozumienie omawianych kwestii. Autorzy odpowiedzieli na najczęstsze pytania związane z wysokością opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Zaprezentowali również obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz wiele przykładów obrazujących wątpliwości podatników, wzbogacone zarówno aktualnym orzecznictwem judykatury, jak i stanowiskiem organów podatkowych.

W publikacji przedstawiono m.in.:

transakcje zbycia nieruchomości, jak i świadczenie usług najmu/leasingu (wraz z tzw. refakturowaniem mediów),
zagadnienia związane tematyką użytkowania wieczystego,
kiedy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej sprzedając grunty, mieszkania czy też wynajmując apartamenty staje się podatnikiem podatku VAT.

W publikacji uwzględniono tezy (oraz konsekwencje z nich wynikające) wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.11.2017 r., C-308/16, Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie. W wyroku tym TS uznał, że definicja pierwszego zasiedlenia budynku, budowli lub ich części zawarta w ustawie o VAT jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej (w zakresie w jakim wymaga, aby oddanie budynku lub budowli do użytkowania nastąpiło w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu).

W książce znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

Jak opodatkować sprzedaż kilku działek objętych jedną księgą wieczystą?
Jak opodatkować działkę zabudowaną kilkoma budynkami lub budowlami?
Jak opodatkować sprzedaż udziału w nieruchomości?
Jak rozliczyć aport nieruchomości zbycia prawa użytkowania wieczystego?
Jak rozliczyć sprzedaż gruntu oddanego w wieczyste użytkowanie dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu?
Jak rozliczyć przekształcenie, wywłaszczenie czy zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego?
Czy sprzedaż nieruchomości przez osobę fizyczną podlega VAT?
Czy najem nieruchomości przez osobę fizyczną podlega opodatkowaniu VAT?
Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości przez współmałżonków, gdy tylko jeden z nich jest podatnikiem VAT?
Jaką stawkę zastosować przy sprzedaży nieruchomości (23%, 8%, a może zwolnienie od opodatkowania)?

Poruszono także kwestie:

dostawy nieruchomości, na której częściowo znajduje się pozostałość innego budynku/budowli (np. schody, ganki);
dostawy nieruchomości zabudowanej przez najemcę lub dzierżawcę;
dostawy budynków przeznaczonych do wyburzenia lub nieukończonych;
dostawy terenu, na którym znajduje się wyłącznie ogrodzenie, plac postojowy lub tablice reklamowe;
najmu i dzierżawy nieruchomości (w tym VAT przy najmie prywatnym):

kiedy rozliczyć obowiązek podatkowy przy najmie lub dzierżawie nieruchomości;
jak prawidłowo udokumentować najem i dzierżawę nieruchomości;
jak ewidencjonować najem fakturą lub za pomocą kasy rejestrującej;
jak przenosić koszty podatków i opłat administracyjnych;
jak opodatkować odsprzedaż mediów;
jaką stawkę podatku zastosować przy najmie nieruchomości (23%, 8%, a może zwolnienie od podatku);

czy wynajem apartamentów nad morzem/w górach podlega opodatkowaniu;
przedterminowego rozwiązania umowy najmu/dzierżawy i cesji umowy najmu;
zwrotu nakładów inwestycyjnych.

Przedstawiono także:

jak odliczyć podatek naliczony w związku z nabyciem lub użytkowaniem nieruchomości;
jak postąpić, gdy nieruchomość jest wykorzystywana zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (w tym: jak określić wysokość prewskaźnika odliczenia podatku naliczonego; jak dokonać korekty podatku odliczonego przy nabyciu nieruchomości; jak dokonać korekty podatku odliczonego przy zmianie przeznaczenia);
jak postąpić, gdy nieruchomość jest wykorzystywana jednocześnie w działalności gospodarczej i do celów osobistych (w tym: sposób określenia proporcji odliczenia podatku naliczonego; dostawa nieruchomości jako składnik współczynnika proporcji odliczenia podatku naliczonego; stosowne korekty podatku naliczonego – roczna i wieloletnie).

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ekonomistów i księgowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla każdego przedsiębiorcy, który w swoich zasobach posiada nieruchomość, a także osób inwestujących w nieruchomości (apartamenty na wynajem). Zainteresuje również nabywców nieruchomości, którzy nie mają pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego (uczelnie wyższe; jednostki samorządu terytorialnego; fundacje, stowarzyszenia).

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8160-086-6
Strony 292
Rok wydania 2018

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.