Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz

110.00

Udostępnij produkt

W komentarzu szczegółowo przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące:

zadań i kompetencji organów administracji publicznej właściwych do przeciwdziałania alkoholizmowi,
regulacji w sprawie sprzedaży hurtowej i detalicznej napojów alkoholowych, w tym miejsc sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych i ich godzin otwarcia,
kompetencji samorządu terytorialnego w kształtowaniu podaży napojów alkoholowych,
reklamy i promocji napojów alkoholowych, z uwzględnieniem m.in. kwestii piw i win bezalkoholowych, reklamy w Internecie oraz informowania o sponsorowaniu,
postępowania z osobami nadużywającymi napojów alkoholowych.

Książka uwzględnia zmiany wprowadzone przez ustawę z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, która m.in. gruntownie przemodelowała kompetencje samorządu gminnego dotyczące ograniczenia liczby miejsc sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla praktyków stosujących regulacje dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom, tj. pracowników organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego zajmujących się problematyką obrotu napojami alkoholowymi oraz przeciwdziałania uzależnieniom, a także pracowników inspekcji: sanitarnej, handlowej, PARPA i organów kontroli skarbowej. Będzie również przydatna dla sędziów sądów administracyjnych w rozstrzyganiu sporów interpretacyjnych.

Informacje dodatkowe

Autor

,

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8187-906-4
Strony 432
Rok wydania 2020

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.