Ustawa o systemie oświaty. Komentarz

Ustawa o systemie oświaty. Komentarz

128.00

Udostępnij produkt

Książka stanowi praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą – Prawo oświatowe, w dużym jednak stopniu nadal obowiązuje.

W opracowaniu omówiono m.in.:

zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych,
sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
pomoc materialną dla uczniów,
organizowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży.

Publikacja przedstawia komentarz do poszczególnych artykułów ustawy. W przypadku artykułów uchylonych wskazano datę uchylenia i ewentualne uregulowanie przedmiotowego zagadnienia w przepisach innej ustawy. Autorka książki stara się podjąć próbę porównania dotychczasowych i nowych regulacji obejmujących daną materię. Dzięki temu adresat normy zdobędzie informację w jakim zakresie dany obszar kompetencji lub obowiązków uległ modyfikacji, na co zwrócić szczególną uwagę, czego należy unikać, itp.

Wartością dodaną jest wzbogacenie publikacji o rozstrzygnięcia nadzorcze organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, orzeczenia sądów, opinie i stanowiska, a także posiadane przez autorkę doświadczenie zawodowe.

Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, osób prowadzących szkoły, pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów sprawujących nadzór pedagogiczny, a także adwokatów, radców prawnych i sędziów.

Informacje dodatkowe

Autor

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8124-741-2
Strony 592
Rok wydania 2018

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ustawa o systemie oświaty. Komentarz”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.