Ustawa krajobrazowa

Ustawa krajobrazowa

111.00

Udostępnij produkt

Komentarz omawia przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawy krajobrazowej), której celem jest wprowadzenie mechanizmów umożliwiających powstrzymanie procesu degradacji krajobrazu oraz jego zachowanie. Regulacja ta dokonuje zmian w dziesięciu obowiązujących ustawach, w tym m.in.:

w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzając m.in. definicje: reklamy, tablicy reklamowej czy krajobrazu priorytetowego oraz umożliwiając radzie gminy ustalanie warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych; przewidziano także, jako zadanie własne samorządu województwa, dokonywanie tzw. audytu krajobrazowego;
w ustawie o ochronie przyrody, zmieniając regulacje dotyczące tworzenia i funkcjonowania parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu, dając sejmikom wojewódzkim możliwość wyznaczania tzw. stref ochrony krajobrazu istotnych dla zachowania walorów krajobrazowych regionu oraz określania wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym;
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, umożliwiając radzie gminy wprowadzenie nowej opłaty lokalnej, tj. opłaty reklamowej
Autorzy komentarza zwracają uwagę zarówno na zagadnienia prawne, jak i na architektoniczne oraz geograficzne aspekty ochrony krajobrazu.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników organów samorządowych – gmin, powiatów i województw – oraz prawników obsługujących te organy. Będzie pomocna dla pracowników biur planowania przestrzennego, urbanistów, a także osób związanych z działalnością reklamową.

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8092-253-2
Strony 248
Rok wydania 2016

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ustawa krajobrazowa”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.