System prawa pracy. TOM VII. Zatrudnienie niepracownicze

System prawa pracy. TOM VII. Zatrudnienie niepracownicze

240.00

Udostępnij produkt

Tom VII Systemu Prawa Pracy prezentuje zagadnienie niepracowniczych stosunków zatrudnienia. W publikacji szczegółowo omówiono zarówno przypadki dopuszczalności stosowania tych form zatrudnienia, jak i warunki w jakich praca na ich podstawie może być świadczona. Autorzy analizują przedmiotową problematykę nie tylko z punktu widzenia dziedzin prawa, z których wywodzą się poszczególne typy zatrudnienia niepracowniczego, ale przede wszystkim przedstawiają ich związek z przepisami prawa pracy.

W opracowaniu opisano wszystkie najważniejsze formy wykonania pracy na innej podstawie niż stosunek pracy, m.in.:

cywilnoprawne zatrudnienie niepracownicze,
zatrudnienia niepracownicze w organizacjach spółdzielczych,
zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o pracę nakładczą,
zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o praktykę oraz staż absolwencki,
niepracownicze zatrudnienie dzieci,
zatrudnienie niepracownicze wolontariuszy,
zatrudnienie niepracownicze w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej,
zatrudnienie sportowców profesjonalnych,
naukowoprawne zatrudnienie niepracownicze,
administracyjnoprawne zatrudnienie niepracownicze,
ustrojowoprawne zatrudnienie niepracownicze,
penalnoprawne zatrudnienie niepracownicze,
pracę nierejestrowaną.

Publikacja prezentuje również problematykę dotyczącą praw i obowiązków stron niepracowniczych stosunków zatrudnienia, w szczególności w zakresie stosowania przepisów bhp, regulacji zbiorowego prawa pracy, praw socjalnych czy prawa do sądu.

Poglądy przedstawione przez wybitnych przedstawicieli nauki prawa pracy rozstrzygają szereg wątpliwości pojawiających się na tle stosowania niepracowniczych form zatrudnienia oraz zawierają liczne postulaty zmian w obecnie obowiązujących regulacjach.

Adresaci:

Książka przeznaczona jest nie tylko dla przedstawicieli nauki prawa pracy, lecz także dla praktyków, zwłaszcza sędziów, adwokatów, radców prawnych i pracowników działów HR. Powinna mieć również zastosowanie w kwalifi kowanej dydaktyce prawniczej, przede wszystkim na studiach drugiego i trzeciego stopnia.

Informacje dodatkowe

Autor

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-264-9541-0
Strony 836
Rok wydania 2015

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „System prawa pracy. TOM VII. Zatrudnienie niepracownicze”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.