Studia Regionalne i Lokalne nr 2(52)/2013

Studia Regionalne i Lokalne nr 2(52)/2013

13.00

Udostępnij produkt

W numerze [Contents]

Paweł Swianiewicz: Konkurencja o środki unijne w opiniach polityków i pracowników samorządowych [Competing for EU funds – the opinions of politicians and local government officials], s. 5–31;
Anna Weszczak, Aneta Staszek: The structural and geographical analysis of occupational diseases in Poland in the years 2003–2010 [Analiza strukturalno-geograficzna występowania chorób zawodowych w Polsce w latach 2003–2010], s. 32–45;
Piotr Dawidko: Ścieżki rozwojowe miast monozakładowych 20 lat po transformacji ustrojowej na przykładzie Stalowej Woli i Tarnobrzega [Development paths of Polish factory towns 20 years after the political transformation (on the examples of Stalowa Wola and Tarnobrzeg)], s. 46–61;
Anna Kołomycew, Agnieszka Pawłowska: Partnerstwa międzysektorowe w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Lokalnych Grup Działania w województwie podkarpackim [Intersectoral partnerships in the development of rural areas – the case of Local Action Groups in the Podkarpackie voivodeship], s. 62–80;
Janusz Heller, Eliza Farelnik: Finanse i samodzielność ekonomiczna a ustrój samorządów terytorialnych w Polsce [Finances and economic independence versus the political system of local government in Poland], s. 81–94;
Aleksandra Łuczak, Feliks Wysocki: Rozpoznanie typów strategii rozwojowych gmin z wykorzystaniem wielokryterialnych metod podejmowania decyzji [Multi-criteria decision-making as a tool for distinguishing types of developmental strategies in communes], s. 95–110;
Sprawozdania [Raports] Ruta Śpiewak: Sprawozdanie z konferencji „Drobne gospodarstwa – wielki problem” zorganizowanej 11 marca 2013 roku, w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, s. 111–113;

Recenzje [Book Reviews] Janusz T. Hryniewicz: A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski, s. 114–119;
Maciej J. Nowak: Małgorzata Czornik (red.), Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym, s. 120–123.

Informacje dodatkowe

Autor

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN
Strony 125
Rok wydania 2013

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Studia Regionalne i Lokalne nr 2(52)/2013”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *