Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo

153.00

Udostępnij produkt

Publikacja zawiera komentarz do wybranych przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pozwalający na przygotowanie:

skargi oraz sprzeciwu od decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego,
skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zawiera również przykłady wzorów pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Omówione zostały także przepisy dotyczące wniosków dodatkowych, które mogą być fakultatywnie zamieszczane w wymienionych pismach procesowych, a w szczególności:

wstrzymanie wykonania aktu lub czynności,
rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym,
przyznanie prawa pomocy,
przywrócenie uchybionego terminu czy wyłączenie sędziego.

Opracowanie zawiera obszerny wybór aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, ilustrującego omawiane zagadnienia, uwzględniający nie tylko dominującą linię orzeczniczą, lecz także orzeczenia od niej odbiegające.

Dodatkowo publikacja zawiera przykłady zadań egzaminacyjnych z proponowanymi rozwiązaniami, nawiązujące do problemów najczęściej występujących w zadaniach na egzaminach kończących aplikacje adwokacką i radcowską.

Publikacja uwzględnia:

zmiany ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935), która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. oraz
zmiany dokonane ustawą z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 183 z późn. zm.), które wchodzą w życie z dniem 15 maja 2018 r.

Publikacja zawiera treści zarówno o znaczeniu teoretycznym, jak i praktyczne wskazówki dla profesjonalistów w zakresie sporządzania pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Układ książki nie nawiązuje wprost do chronologii ustawy, został zaprojektowany w sposób umożliwiający kompleksowe i jednocześnie przejrzyste opracowanie wybranych zagadnień.

Informacje dodatkowe

Autor

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8124-384-1
Strony 432
Rok wydania 2017

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.