Rozwiązywanie umów o pracę – zasady postępowania

Rozwiązywanie umów o pracę – zasady postępowania

19.90

Udostępnij produkt

“Umowa o pracę rozwiązuje się za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia lub z upływem czasu, na który była zawarta. W przypadku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę pracodawcę obowiązują liczne obowiązki i sformalizowana procedura. Umowę o pracę najczęściej rozwiązuje się za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie umowy powinno być dokonane na piśmie, a w razie wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony złożonego przez pracodawcę, powinien on podać przyczynę wypowiedzenia. Strony umowy obowiązuje także okres wypowiedzenia, po upływie którego umowa zostanie rozwiązana.
Umowa o pracę może zostać rozwiązana na podstawie szczególnych aktów prawnych. W razie jej rozwiązania z przyczyn nieleżących po stronie pracownika podstawą rozwiązania może być ustawa o zwolnieniach grupowych. Dotyczy to pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.
Inną ustawą umożliwiającą rozwiązywanie umów o pracę w szczególny sposób jest tzw. tarcza antykryzysowa. Na jej podstawie możliwe będą – po wydaniu rozporządzenia wykonawczego regulującego cięcia etatów – zwolnienia w jednostkach sektora budżetowego, np. w Kancelarii Premiera, ministerstwach, urzędach wojewódzkich i urzędach podporządkowanych premierowi i poszczególnym ministrom. W takich przypadkach nie będą miały zastosowania przepisy o zwolnieniach grupowych. Zwolnienia nie obejmą jednak m.in. dyrektorów generalnych urzędów, kierowników czy głównych księgowych jednostek.
Ponadto przepisy tarczy antykryzysowej umożliwiają pracodawcom spoza sfery budżetowej, dotkniętym skutkami pandemii COVID-19, obniżenie kosztów związanych z rozwiązaniem stosunków pracy.

Informacje dodatkowe

Autor

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8137-888-8
Strony 80
Rok wydania

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Rozwiązywanie umów o pracę – zasady postępowania”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.