Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Zagadnienia prawne

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Zagadnienia prawne

128.00

Udostępnij produkt

Książka zawiera omówienie przepisów prawa materialnego oraz prawa proceduralnego regulujących tryby nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów nowej ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, a ponadto wprowadzone tym aktem prawnym nowelizacje ustaw istotnych dla prezentowanej tematyki, tj.:

ustawy z 27.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
ustawy z 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
ustawy z 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Opracowanie obejmuje m.in. problematykę związaną z:

charakterystyką prawa użytkowania wieczystego;
poświadczeniem nabycia z mocy ustawy (ex lege) prawa własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego stosownie do przepisów ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
nabyciem prawa własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego w drodze decyzji administracyjnej;
pierwszeństwem uwłaszczenia ex lege przed uwłaszczeniem w drodze decyzji administracyjnej;
przeniesieniem prawa własności nieruchomości w drodze umowy sprzedaży, w wypadku gdy stroną tego rodzaju umowy jest użytkownik wieczysty;
ustalaniem opłat z tytułu przekształcenia praw rzeczowych oraz sposobu i okresu ich uiszczania;
udzielaniem bonifikat od tych opłat oraz przesłanek zwrotu tych bonifikat.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ma na celu ustawowe przekształcenie, z dniem 1.01.2019 r., we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Ustawa dotyczy gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla przedstawicieli zawodów prawniczych: radców prawnych, sędziów, notariuszy. Zainteresuje ponadto pracowników administracji, spółdzielni mieszkaniowych, pośredników w obrocie nieruchomościami.

Sprawdź także Kodeks Postępowania Cywilnego KPC oraz nowelizację KPC 2019

Informacje dodatkowe

Autor

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8160-426-0
Strony 260
Rok wydania 2018

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Zagadnienia prawne”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.