Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz

102.00

Udostępnij produkt

Książka stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poza samym komentarzem do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie publikacja zawiera także omówienie odpowiednich przepisów zawartych m.in. w Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Szczegółowo przedstawione zostały m.in. następujące zagadnienia:

procedura Niebieskiej Karty,
odebranie dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego,
środek zapobiegawczy w postaci nakazu opuszczenia lokalu,
zakaz zbliżania się – jako środek karny i probacyjny,
zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci.

Zagadnienia zostały zaprezentowane w kontekście zobowiązań międzynarodowych Polski określonych w ratyfikowanych konwencjach i traktatach, a także modelowych rozwiązań funkcjonujących w Europie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Adresaci:
Komentarz jest przeznaczony dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, funkcjonariuszy Policji, a także pracowników socjalnych, członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz dla organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zainteresuje ponadto pracowników naukowych specjalizujących się w omawianej tematyce.

Informacje dodatkowe

Autor

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8160-585-4
Strony 692
Rok wydania 2019

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.