Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz

Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz

170.00

Udostępnij produkt

Komentarz szczegółowo omawia przepisy ustawy z 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze oraz ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

W najnowszym 14. wydaniu omówiono m.in. zasady:

tworzenia i funkcjonowania wszystkich rodzajów spółdzielni, w tym spółdzielni produkcji rolnej, kółek rolniczych, pracy oraz spółdzielni mieszkaniowych;
nabycia i ustania członkostwa organów spółdzielni;
zaskarżania uchwał walnych zgromadzeń;
odpowiedzialności odszkodowawczej członków rady nadzorczej i zarządu;
zawierania umów o budowę lokalu;
wykonywania zarządu nieruchomością wspólną przez spółdzielnię mieszkaniową.

W książce zostały uwzględnione najnowsze zmiany legislacyjne wynikające z przepisów ustawy z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze obejmujące m.in.:

uprawnienia kontrolne ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego wobec spółdzielni mieszkaniowych;
nabycie i utratę członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej;
rozliczanie wpływów i wydatków z funduszu remontowego;
wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
rozliczanie się spółdzielni z właścicielami lokali ze środków pieniężnych zgromadzonych na funduszu remontowym w razie powstania wspólnoty mieszkaniowej;
sprawowanie zarządu nieruchomościami wspólnymi;
zawieranie przez spółdzielnię z najemcami dawnych mieszkań zakładowych umów o przeniesienie własności lokalu.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, sędziów oraz prokuratorów. Powinna być przydatna także spółdzielniom mieszkaniowym, członkom Krajowej Rady Spółdzielczej oraz spółdzielczych związków lustracyjnych.

Informacje dodatkowe

Autor

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8160-059-0
Strony 592
Rok wydania 2018

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.