Odliczenia i zwroty w VAT. Pytania i odpowiedzi

Odliczenia i zwroty w VAT. Pytania i odpowiedzi

102.00

Udostępnij produkt

Odliczenia i zwroty w VAT. Pytania i odpowiedzi to publikacja, w której zawarto odpowiedzi na 126 najczęściej pojawiających się pytań dotyczących zagadnień związanych z korzystaniem z prawa do obniżania kwot podatku należnego VAT o poniesiony koszt podatku naliczonego (czyli tzw. prawo do odliczenia) oraz otrzymywaniem zwrotu VAT. Są to instytucje fundamentalne dla podatników VAT, zapewniające im jego neutralność (co stanowi jedną z cech konstrukcyjnych podatku VAT).

Autor, doświadczony praktyk, odpowiada m.in. na pytania dotyczące takich zagadnień jak:

odliczanie VAT z faktur wystawianych przez podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT,
zakupy opłacane kartami paliwowymi,
prawo do odliczenia VAT przy zakupie prezentów (w tym w postaci alkoholu) dla kontrahentów,
zakup telefonu w celu odsprzedaży pracownikowi,
nabywanie mieszkań służbowych dla pracowników,
odliczenie VAT z tytułu zakupu artykułów spożywczych do swobodnego spożycia przez pracowników,
prawo do odliczenia a sfinansowanie zakupu kredytem zaciągniętym prywatnie,
prawo do odliczenia z tytułu zakupu nieruchomości wykorzystywanej do działalności gospodarczych obojga małżonków,
prawo do odliczenia VAT od zakupów związanych z pogrzebem zmarłego pracownika,
odliczenie VAT z faktury za opłatę stosunkową,
odliczanie VAT na podstawie paragonów,
zakupy związane z podwyższeniem kapitału zakładowego,
prawo do odliczenia przy dokonywaniu zakupów sfinansowanych w całości lub częściowo ze środków ZFŚS,
zakupy dokonywane przez jednego ze współwłaścicieli,
odliczenie VAT z faktur otrzymanych po likwidacji działalności,
odliczenie VAT z dokumentu SAD zawierającego błąd w nazwie eksportera,
dokonywanie pełnych odliczeń wydatków od pojazdu pomocy drogowej,
hurtowe zakupy paliwa,
termin złożenia informacji VAT-26 przy wykupie samochodu z leasingu,
obliczanie prewspółczynnika w przypadku otrzymywania dotacji,
proporcja wstępna a sprzedaż z odwrotnym obciążeniem,
obliczanie proporcji przez podatnika prowadzącego działalność handlową oraz pośredniczącego w udzielaniu kredytów,
jednoczesne stosowanie proporcji oraz prewspółczynnika,
odliczenie VAT przed przerejestrowaniem samochodu,
prawo do odliczenia w przypadku rezygnacji ze stosowania metody kasowej,
data otrzymania faktury w formie elektronicznej,
ujemny podatek należny a prawo do wnioskowania o skrócenie zwrotu do 25 dni,
zwrot VAT w terminie 25 dni w przypadku regulowania faktur w drodze potrącenia,
korekta w związku ze zmianą przeznaczenia części budynku,
zniszczenie samochodu w wypadku samochodowym a odliczony podatek VAT.

W książce znajdziesz m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

Czy można odliczyć VAT z faktury, która została opłacona gotówką?
Czy firmie przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu upominków?
Czy z faktury dokumentującej opłatę za udział w konkursie podatnik może odliczyć VAT?
Czy firmie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy nagród?
Czy spółce przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku z faktury otrzymanej za organizację imprezy integracyjnej?
Czy z faktur dokumentujących zakupy sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach dotacji unijnej osoba fizyczna może odliczać VAT?
Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup okularów?
Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu usług związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego?
Czy z faktury za wycenę zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółka może odliczyć VAT?
Czy spółka może odliczać VAT od dokonywanych w Polsce zakupów dotyczących usług budowlanych świadczonych na terytorium Niemiec?
Czy z punktu widzenia dokonywania odliczeń ma znaczenie liczba kilometrów przejeżdżanych na potrzeby prywatne?
Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku z faktury dokumentującej zakup miejsc postojowych?
Jak należy ujmować w ewidencji VAT faktury dotyczące wydatków związanych z samochodem osobowym, od których podatnik odlicza 50% podatku naliczonego?
Czy z faktur dokumentujących raty leasingowe podatnik może dokonywać pełnych odliczeń, pomimo że nie prowadzi ewidencji przebiegu samochodu oraz nie zgłosił go informacją VAT-26?
Czy spółka może dokonywać pełnych odliczeń VAT od wydatków dotyczących samochodu osobowego używanego przez pracownika jako służbowy, jeżeli za wynagrodzeniem pracownik może ten samochód wykorzystywać również do celów prywatnych?
Czy przy obliczaniu prewspółczynnika otrzymywane przez instytucję kultury dotacje należy rozliczać w czasie?
W jakich kwotach osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będzie mogła odliczać VAT od wydatków na budowę domu?
Czy w miesiącach, w których u podatnika występuje wyłącznie sprzedaż opodatkowana, można dokonywać pełnych odliczeń?
Kiedy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej usługę wykonaną w grudniu wystawioną w styczniu z terminem płatności w styczniu?
Kiedy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej nabycie maszyny w ratach?
Czy po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej podatnik będzie mógł odliczyć podatek naliczony z faktur dokumentujących koszty czynszu, które ponosił w okresie jej zawieszenia?
Czy nadwyżka podatku naliczonego z lat 2011–2012 przez kolejne lata wykazywana przez spółkę do przeniesienia w następnych okresach rozliczeniowych może być obecnie wykazana do zwrotu na rachunek bankowy?
Jak w świetle przepisów o korekcie rocznej należy traktować faktury dotyczące ulepszenia środka trwałego realizowanego etapami przez kilka lub kilkanaście miesięcy?
Czy spółka jest obowiązana do korekty odliczonego podatku VAT od zakupów dotyczących zaniechanej inwestycji?
Czy w związku z przeznaczeniem towaru handlowego na środek trwały należy sporządzić korektę deklaracji VAT?

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla praktyków, m.in. doradców podatkowych, księgowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedsiębiorców zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.

Informacje dodatkowe

Autor

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8160-196-2
Strony 268
Rok wydania 2018

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odliczenia i zwroty w VAT. Pytania i odpowiedzi”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.