Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej

Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej

170.00

Udostępnij produkt

W opracowaniu dokonano analizy przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po obszernej
nowelizacji, obowiązującej od 30 kwietnia 2016 r., która m.in. wprowadza zmiany związane z:

wymogami stawianymi przed nabywcami nieruchomości rolnych,
uprawnieniami Agencji Nieruchomości Rolnych i obowiązkami obciążającymi notariuszy.

W książce omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:

dziedziczenie gospodarstw rolnych,
prawo nabycia Agencji Nieruchomości Rolnych,
uzyskanie zgody prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na nabycie nieruchomości rolnej,
ustawowe prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych.

Książka zawiera także omówienie zmian legislacyjnych w ustawie o lasach, a także ostatnie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 lutego 2017 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla profesjonalistów zajmujących się praktycznymi aspektami obrotu nieruchomościami rolnymi, prawem spadkowym, podziałem nieruchomości rolnych – notariuszy, radców prawnych, adwokatów, sędziów i komorników. Zainteresuje także pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych i samorządów terytorialnych oraz pośredników w obrocie nieruchomościami rolnymi.

“Opracowanie niesłuchanie aktualne i niezbędne oraz niecierpliwie oczekiwane przez praktykę i doktrynę prawa, gdyż poświęcone jest zasadniczym problemom prawnym w obrocie nieruchomościami rolnymi powstałym w związku z ustawą z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Autorzy skupili się na ukazaniu mankamentów ustawowej regulacji prawnej – tak merytorycznych jak i z zakresu techniki legislacyjnej – i zaprezentowaniu prób ich rozwiązania. Zadanie tym ważniejsze, że ustawa dotyka podstawowych wartości prawnych i społecznych, nieobojętnych z punktu widzenia codziennego życia obywateli. Wartością dodaną publikacji są dwa artykuły omawiające problematykę nieruchomości rolnych i obrotu prawnego tymi nieruchomościami we francuskim i niemieckim systemie prawnym – w pewnym sensie systemach “genetycznych” dla prawa polskiego; przyjęte rozwiązania prawne w tych systemach mogą stanowić punkt odniesienia tak w dyskusji naukowej jak i w procesie prawotwórstwa w tym zakresie. Autorzy opracowania omawiają m. in. problematykę obrotu prawnego nieruchomościami rolnymi pod rządami ustawy, w tym tzw. prawa nabycia, w aspekcie cywilnoprawnym i administracyjnym oraz w aspekcie prawa spółek oraz ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; omawiają także skutki prawne tego obrotu. Pozycja niezbędna w bibliotece każdego prawnika praktyka i teoretyka”.

Prof. zw. dr hab. Małgorzata Król

Informacje dodatkowe

Autor

,

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8107-772-9
Strony 336
Rok wydania 2017

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.