Model odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym

Model odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym

85.00

Udostępnij produkt

Paweł Wojciechowski – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności oraz Pracowni Prawa Żywnościowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa żywnościowego i rolnego, m.in. monografi i Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności (Warszawa 2008) oraz współautor komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia; wykładowca i prelegent na wielu konferencjach naukowych, seminariach i szkoleniach z zakresu prawa rolnego i żywnościowego.

Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę odpowiedzialności administracyjnej

w prawie żywnościowym. Zawiera analizę zarówno obowiązujących krajowych przepisów prawa żywnościowego, wprowadzających sankcje administracyjne i karne, jak i przepisów unijnego prawa żywnościowego, w tym celów tego prawa i podstawowych pojęć. W publikacji wyjaśniono pojęcie odpowiedzialności administracyjnej, ze wskazaniem zespołu charakteryzujących ją cech, w tym funkcji, zasad oraz zakresu podmiotowego. Dużo uwagi

poświęcono również zagadnieniom dotyczącym:

? winy w odpowiedzialności administracyjnej, a także okolicznościom wyłączającym tę odpowiedzialność oraz wyłączającym karalność,

? przedawnienia oraz zasad i dyrektyw wymiaru kar pieniężnych,

? wzajemnej relacji odpowiedzialności administracyjnej i odpowiedzialności karnej, a także

? problematyki zbiegu odpowiedzialności administracyjnych oraz odpowiedzialności administracyjnej z odpowiedzialnością karną.

Opracowanie wzbogacone zostało o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych. Przedstawiono również konkretne propozycje interpretacji obowiązujących przepisów i wnioski de lege ferenda.

Monografi a będzie przydatna zarówno dla przedsiębiorców działających w sektorze spożywczym oraz w działach gospodarki regulowanych ustawami, w których przewiduje się kary pieniężne (np. telekomunikacja, energetyka), jak i dla pracowników naukowych oraz studentów wydziałów prawa. Będzie pomocna dla pracowników urzędów i inspekcji uprawnionych do nakładania kar pieniężnych, m.in. inspekcji sanitarnej, weterynaryjnej, handlowej, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, ochrony roślin i nasiennictwa. Zainteresuje także radców prawnych, adwokatów oraz sędziów zajmujących się sprawami związanymi z odpo-wiedzialnością administracyjną.

Informacje dodatkowe

Autor

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8092-072-9
Strony 584
Rok wydania 2015

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Model odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.