Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego

Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego

230.00

Udostępnij produkt

Publikacja wskazuje, w jaki sposób sędzia sądu administracyjnego powinien posługiwać się określonymi instytucjami procedury sądowoadministracyjnej, zwłaszcza w ich praktycznym zastosowaniu. W książce omówiono wszystkie aspekty postępowania przed sądami administracyjnymi obu instancji, w tym m.in.:

podmioty legitymowane do występowania w postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
pisma w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym,
wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności,
doręczenia, terminy procesowe oraz zawieszenie postępowania,
postępowanie mediacyjne i uproszczone,
posiedzenia sądowe, wydawanie orzeczeń sądowych oraz pisemne uzasadnienie orzeczenia,
środki odwoławcze,
prawomocność i wykonanie orzeczeń sądowych,
wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego,
skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz pytania prawne,
postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt,
koszty sądowe i zwrot kosztów postępowania.

Szóste wydanie książki zostało uzupełnione o najnowsze zmiany legislacyjne, w tym wprowadzone nowelą z kwietnia 2017 r., a także najnowsze orzecznictwo sądowe i piśmiennictwo prawnicze. W szerokim zakresie, z uwzględnieniem dorobku judykatury, odniesiono się do zmian wprowadzonych nowelą z kwietnia 2015 r., a zwłaszcza instytucji reformatoryjnego orzekania, autokontroli dokonywanej przez wojewódzki sąd administracyjny oraz prawa pomocy.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla sędziów i kandydatów na sędziów oraz asystentów sędziego, a także dla referendarzy sądowych. Jej praktyczny wymiar powinien zainteresować również profesjonalnych pełnomocników stron, którzy występują przed sądami administracyjnymi.

Informacje dodatkowe

Autor

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8124-367-4
Strony 686
Rok wydania 2017

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.