MERITUM Prawo pracy 2021

18. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc.

W kolejnej edycji omówiono regulacje „covidowe” na wszystkich płaszczyznach prawa pracy. Przedstawiono m.in. następujące zmiany dotyczące:

przepisów „covidowych” wprowadzających obowiązkowe odosobnienie pracownika (usprawiedliwiona przyczyna nieobecności pracownika),
możliwości udzielenia przez pracodawcę urlopu bez zgody pracownika, z pominięciem planu urlopów (w związku z pandemią),
dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z COVID-19,
wynagrodzenia za przestój w czasie pandemii,
nowych obowiązków i uprawnień pracodawcy związanych z epidemią koronawirusa, m.in. przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia pracownika,
możliwości przeprowadzania szkoleń BHP z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
obowiązku przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (czasowe zawieszenie),
konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom z uwzględnieniem zagrożenia epidemicznego – aktualizacja oceny ryzyka zawodowego,
pracy zdalnej w kontekście epidemicznym, w tym sytuacji kiedy pracodawca może zlecić pracę w formie pracy zdalnej, różnic między pracą zdalną a telepracą uregulowaną w kodeksie pracy,
nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej,
uproszczonej procedury legalizującej pobyt cudzoziemców i podejmowania przez nich pracy na terytorium Polski, wydłużenia okresu ważności kart pobytu, wiz pobytowych, przedłużenia prawa cudzoziemca do pracy sezonowej po upływie ważności zezwolenia,
obowiązku zgłaszania do ZUS (już od 1 stycznia 2021 r.) umowy o dzieło,
możliwości wydłużenia (lub przesunięcia) terminu realizacji lub zmiany warunków umów z zakładami pracy chronionej (w związku z ograniczaniem negatywnych skutków COVID-19),
obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w związku z COVID-19),
szczególnych regulacji w zakresie stosowania układów zbiorowych pracy (lub regulaminów zatrudniania) w okresie zagrożenia epidemicznego,
zagadnienia tzw. whistleblowingu – funkcji sygnalistów zgłaszających nieprawidłowości w firmie w odniesieniu do różnych branż (np. lotniczej, bankowej).

Czytelnicy znajdą również przegląd najnowszego orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy, a także zaktualizowane stawki i wskaźniki (w treści poszczególnych rozdziałów i syntetycznie w aneksie na końcu książki).

Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony „żargonu” prawniczego pozwala na korzystanie z książki osobom zajmującym się sprawami kadrowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.

Informacje dodatkowe

Autor

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8223-816-7
Strony 1888
Rok wydania 2020

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MERITUM Prawo pracy 2021”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.