MERITUM Podatki 2021

MERITUM Podatki 2021

220.00

Udostępnij produkt

Najważniejsze uwzględnione w 19. wydaniu uchwalone i projektowane zmiany to m.in.:

PIT:

niekorzystne dla podatników zmiany – co do ulgi abolicyjnej (od 1 stycznia 2021 r.);
preferencyjne zasady odliczenia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, poniesionej z powodu epidemii COVID-19 (odnoszą się również do podatników CIT);
zasady odliczania od dochodu – stanowiącego podstawę opodatkowania – darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 (odnoszą się również do podatników CIT);
stosowanie w zmodyfikowany sposób ulgi na złe długi – w odniesieniu do podatników ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19 (dotyczy także podatników CIT);
ułatwienia dla płatników w zakresie skutecznego posługiwania się certyfikatem rezydencji podatnika (zmiany wprowadzone przez ustawy „anty-COVIDowe” – dotyczą one również podatników CIT);
zmiany w zakresie prawa do obniżenia stawki amortyzacyjnej (od 1 stycznia 2021 r.; dotyczą one również podatników CIT);
zmiana wysokości limitów niektórych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych zwolnionych od podatku (zmiana wprowadzona przez ustawy „anty-COVIDowe”);
znacząca liberalizacja warunków stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (od 1 stycznia 2021 r.).

CIT:

spółka komandytowa oraz niektóre spółki jawne zostaną objęte podatkiem CIT (zgodnie z projektem od 1 stycznia 2021 r.);
prosta spółka akcyjna – jako osoba prawna (spółka kapitałowa) – podatnikiem CIT (od 1 marca 2021 r.);
spółki nieruchomościowe płatnikiem CIT (od 1 stycznia 2021 r.);
zmiany w zakresie możliwości stosowania obniżonej stawki CIT w wysokości 9%, w tym zwiększenie maksymalnego limitu bieżących przychodów, tj. jednego z warunków stosowania stawki 9% (od 1 stycznia 2021 r.);
zmiany dotyczące podatników zobligowanych do przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych (od 1 stycznia 2021 r.);
wydłużenie terminów dla złożenia oświadczenia oraz informacji o cenach transferowych za rok podatkowy: TPR-C za 2019 rok (zmiany wprowadzone przez ustawy „anty-COVIDowe”).

VAT:

połączenie pliku JPK_VAT z deklaracją i wprowadzenie obowiązku składania pliku JPK V7M albo JPK V7K – począwszy od rozliczeń za październik (IV kwartał) 2020 r.;
nowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych VAT – począwszy od rozliczeń za październik (IV kwartał) 2020 r.;
wdrożenie tzw. pakietu SLIM VAT obejmujące m.in. rezygnację z obowiązku uzyskiwania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę w odniesieniu do faktur korygujących in minus, tj. zmniejszającej podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego, wprowadzenie do ustawy o VAT przepisów dotyczących zasad ujmowania faktur korygujących in plus, wprowadzenie możliwości dokonywania przeliczeń na złote według kursów stosowanych dla potrzeb podatku dochodowego, wydłużenie z 2 do 6 miesięcy terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów;
zmiany w zakresie rozliczeń sprzedaży wysyłkowej będące skutkiem wprowadzenia na poziomie unijnym tzw. pakietu e-commerce (od 1 stycznia 2021 r.).

Ordynacja podatkowa:

zmiana regulacji dotyczących wyłączenia odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów i usług oraz jego kontrahenta (od 1 lipca 2020 r.).

Podatek od nieruchomości:

zasady udzielania przez rady gmin zwolnienia z podatku od nieruchomości dla wybranych grup przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych przez COVID-19;
wpływ nowelizacji ustawy – Prawo budowlane z 17 września 2020 r. na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości.

Kodeks karny skarbowy:

penalizacja nowych zachowań – odpowiedzialność karna skarbowa za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe związane z przekazywaniem nowego pliku JPK_VAT (zmiany w k.k.s. obowiązują od 1 października 2020 r.);
kara grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2021 r.

W jednym zwartym tomie znajdziesz praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową.

Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony „żargonu” prawniczego pozwala na korzystanie z książki także osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.

Informacje dodatkowe

Autor

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8223-772-6
Strony 1920
Rok wydania 2020

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MERITUM Podatki 2021”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.