MERITUM HR

Wyróżnienie w konkursie „Książka dla trenera” Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu

Meritum HR to profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W sposób przystępny przedstawia zagadnienia związane z podstawowymi czynnościami funkcji personalnej, a także rozbudowane aspekty zarządzania pracą.

Wśród nowości w trzecim wydaniu znajdują się m.in.:

rozbudowane omówienie funkcji personalnej HR: analiza wiarygodności działów HR, wykorzystania w praktyce danych zbieranych i przetwarzanych przez działy HR, ram prawnych, w jakich działają, specyfiki organizacji; spojrzenie od strony praktycznej na działalność HR w firmach;
omówienie roli osób prowadzących sprawy kadrowe w firmach w kontekście zmian funkcji, narzędzi, jakimi współcześnie dysponują działy HR, coraz wyższych wymagań im stawianych – zarówno przez menedżerów, jak i pracowników;
wyjaśnienie, jak powinna być zbudowana współczesna „komórka kadrowa” – omówienie funkcji, wielkości (liczebności pracowników działów HR), zadań w zależności od typu firmy w dzisiejszych realiach (godpodarczych, prawnych, ale i technicznych) działania firm; wskazanie tendencji (europejskich i światowych) w modyfikacji struktur w HR;
nowe przykładowe schematy efektywnej organizacji pracy działu personalnego („klasycznego”, rozbudowanego, dużej struktury HR w firmie zatrudniającej pow. 1000 osób), schematy działania obrazujące, jak zbudować taki dział np. w dużym polskim przedsiębiorstwie (docelowy model i struktura działu);
rozbudowane przykłady (wariantowe) strategii personalnych;
opis (współczesnego) stanowiska dyrektora i kierownika działu osobowego (kadr);
przykłady regulaminów: organizacyjnego, pracy, wynagradzania (zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy);
podsumowanie poszczególnych zagadnień (części publikacji) w postaci ankiet dla działów personalnych (umożliwiających autodiagnozę danego obszaru HR – m.in. ocena efektywności działań w obszarze rekrutacji i naboru, adaptacji zawodowej, motywacji płacowej i pozapłacowej, szkoleń i rozwoju, oceny pracowników);
omówienie nowych regulacji dotyczących gromadzenia danych osobowych przez firmy/ działy HR, pozykanych w procesie rekrutacji;
przykładowe zestawy pytań do rozmów kwalifikacyjnych (wraz z omówieniem-komentarzem);
porównanie metod Assessment Center i Development Center – przykłady procedur, raportów z sesji;
szczegółowe omówienie typów błędów popełnianych w procesie rekrutacji;
całościowy przykład arkusza adaptacji zawodowej nowo zatrudnionego pracownika;
omówienie wyników aktualnych badań dotyczących motywacji finansowej menedżerów;
omówienie warunków dla optymalnego systemu wynagradzania w organizacji;
całościowy przykład wartościowania stanowisk metodą analityczno-punktową;
wskazanie kompleksowych wytycznych dla budowy i optymalizacji systemu premiowania w organizacji; szczegółowe omówienie i przedstawienie na rozbudowanych przykładach możliwie optymalnego pod względem wysokości i częstotliwości systemu premiowania;
omówienie sposobów motywowania pracowników dla poszczególnych branż czy struktur zatrudnienia (m.in. pracowników IT, pracowników produkcyjnych czy w firmach handlowych); kompleksowy przykład założeń systemu premiowania pracowników o wysokim potencjale;
omówienie aktualnych tendencji w systemach szkoleń pracowniczych;
przedstawienie standardów i dobrych praktyk szkoleniowych, szkoleń wewnętrznych (zasady tworzenia systemu szkoleń wewnętrznych i przykładowy regulamin takich szkoleń, arkusz oceny efektywności szkolenia przez kierownika);
szczegółowe omówienie metody oceny, nagradzania pracowników w systemie MBO (Management by Objectives), zarządzania przez partycypację pracowników w wyznaczaniu i definiowaniu celów; przedstawienie procesu wdrażania MBO przez dział HR, oceny wykonania zadań w tym systemie; omówienie najczęściej popełnianych błędów we wdrażaniu MBO;
omówienie kwestii zwolnień monitorowanych (zgodnie ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
przedstawienie zagadnienia controllingu personalnego, informacji kadrowej w nowoczesnej firmie;
analiza ryzyka kadrowego firmy – czym jest ryzyko presonalne, omówienie zasad i sposobów postępowania, związek z ryzykiem prawnym – rola audytu, mechanizmów kontrolnych działu HR w ograniczaniu ryzyk; przykładowe rekomendowane kroki dotyczące analizy ryzyka kadrowego; przykłady ankiet dla kadry kierowniczej dotyczących poziomu realizacji funkcji personalnej w firmie;
controlling personalny w kontekście najistotniejszych wskaźników wydajności KPI; omówienie rodzajów wskaźników wydajności;
kompleksowy przykład raportu rocznego w obszarze zatrudnienia w organizacji;
aktywne i profesjonalne budowanie i promowanie wizerunku oraz reputacji firmy-pracodawcy z wykorzystaniem współczesnych narzędzi (m.in. sieci społecznościowych); omówienie błędów związanych z praktyką budowy wizerunku pracodawcy.

Celem publikacji jest ułatwienie osobom zajmującym się w swojej pracy zawodowej zarządzaniem zasobami ludzkimi, korzystania i stosowania użytecznej wiedzy z obszaru HR.

Zawiera:

kompleksowe omówienie tematyki HR w jednej publikacji bez konieczności sięgania do innych rozproszonych źródeł i informacji na ten temat,
warsztat narzędziowy, czyli zestaw wzorów dokumentów (regulaminów, procedur), a także formularze ułatwiające i porządkujące wybrane przedsięwzięcia HR, przykłady: procedury postępowania, arkusze, itp.

Autorami są specjaliści-praktycy z zakresu HR: doradcy personalni, trenerzy, psychologowie, szkoleniowcy i twórcy programów szkoleniowych.

Czytelnik ma możliwość korzystania ze zgromadzonych w publikacji materiałów w sposób przystępny i szybki dzięki zastosowanym zabiegom edytorskim, takim jak:

układ treści umożliwiający łatwe odszukanie informacji poprzez podział na zwięzłe fragmenty,
wyraźne wyodrębnienie przykładów,
zamieszczone do praktycznego wykorzystania wzory dokumentów, procedur, regulaminów itp.
szczegółowy indeks rzeczowy, przyjazna szata graficzna.

Informacje dodatkowe

Autor

, , , , ,

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8124-864-8
Strony 1036
Rok wydania 2018

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MERITUM HR”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.