KPA Komentarz – Kodeks Postępowania Administracyjnego

KPA Komentarz – Kodeks Postępowania Administracyjnego

296.00

Udostępnij produkt

Najaktualniejszy na rynku i najbardziej praktyczny komentarz do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zawiera kompleksowe omówienie przebiegu postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej, w tym postępowania w sprawie skarg i wniosków oraz wydawania zaświadczeń. Ponadto wyjaśnia kwestie związane z udziałem prokuratora w postępowaniu administracyjnym, jak również regulacje szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych, opłat i kosztów postępowania oraz dotyczące nakładania administracyjnych kar pieniężnych. Omawia także także zasady europejskiej współpracy administracyjnej.
Autorzy w sposób przystępny przedstawiają najważniejsze problemy procedury administracyjnej, uwzględniając stanowisko doktryny oraz wieloletnie orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i wojewódzkich sądów administracyjnych.
Komentarz uwzględnia rewolucyjne zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone przez ustawę z 7 kwietnia 2017 r., które obowiązują od 1 czerwca 2017 r.
Wśród zmian, które mają usprawnić postępowanie oraz skrócić czas jego trwania, wymienić można m.in.:
• prawo do wniesienia ponaglenia w sprawie,
• prawo zrzeczenia się odwołania od decyzji,
• wprowadzenie zasady polubownego załatwiania kwestii spornych,
• wprowadzenie zasady przyjaznej interpretacji prawa i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony.
Nowe instytucje wprowadzone nowelizacją to m.in.:
• mediacja,
• milczące załatwienie sprawy,
• administracyjne postępowanie uproszczone,
• europejska współpraca administracyjna,
• ogólne zasady nakładania i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych oraz udzielania ulg w ich wykonaniu.
Komentarz uwzględnia także obowiązującą od 2 lutego 2018 r. nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego, której celem jest określenie właściwej relacji pomiędzy art. 189k k.p.a. (w zakresie, w jakim dotyczy on ulg w wykonaniu administracyjnych kar pieniężnych, udzielanych jako pomoc publiczna na restrukturyzację) i znowelizowanymi przepisami ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, dotyczącymi pomocy publicznej.
Ponadto komentarz zawiera omówienie najnowszych zmian wprowadzonych ustawą z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej oraz samorządowej prowadzących postępowania administracyjne – m.in. w wydziałach: architektury i budownictwa, gospodarki gruntami, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego. Komentarz zainteresuje również prawników, a także osoby uczestniczące w postępowaniach administracyjnych, zwłaszcza przedsiębiorców planujących lub realizujących inwestycje wymagające uzyskania decyzji administracyjnych.

Informacje dodatkowe

Autor

, , ,

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-65947-99-4
Strony 824
Rok wydania 2018

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KPA Komentarz – Kodeks Postępowania Administracyjnego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.