Kodeks wyborczy. Komentarz do zmian 2018

Publikacja stanowi usystematyzowane omówienie najnowszych zmian Kodeksu wyborczego wprowadzonych na mocy ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130), obejmujących:

zniesienie możliwości przeprowadzania głosowania w ciągu dwóch dni,
zmianę ustawowej definicji znaku „X”,
wprowadzenie tzw. dwukadencyjności wójtów.
możliwość tworzenia większych obwodów do głosowania,
ograniczenie możliwości głosowania korespondencyjnego,
legalizację wpisów (skreśleń, zamazań itp.) dokonywanych przez wyborców na kartach do głosowania w obrębie kratek,
utworzenie nowej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie,
uregulowania porządkujące status i uprawnienia mężów zaufania oraz wprowadzanych obserwatorów społecznych,
zmianę składu i trybu powoływania Państwowej Komisji Wyborczej oraz odwoływania jej członków,
przekazanie komisarzom wyborczym wielu kompetencji dotychczas przysługujących organom samorządu terytorialnego,

Adresaci:
Komentarz jest skierowany do szerokiego grona specjalistów: członków organów wyborczych, prawników praktyków m.in.: adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i sędziów, a także pracowników organów samorządowych. Może również zainteresować osoby ubiegające się o funkcje wybieralne w wyborach powszechnych.

Informacje dodatkowe

Autor

,

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8160-015-6
Strony 272
Rok wydania 2018

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kodeks wyborczy. Komentarz do zmian 2018”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.