Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 3. Postępowanie rozpoznawcze

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 3. Postępowanie rozpoznawcze

188.00

Udostępnij produkt

Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji.

W piątym wydaniu komentarz został podzielony na sześć tomów:

tomy I-III obejmują komentarz do części pierwszej kodeksu – postępowania rozpoznawczego,
w tomie IV omówiono postępowanie rozpoznawcze (nieprocesowe) części pierwszej i postępowanie zabezpieczające (część druga),
w tomie V – postępowanie egzekucyjne (część trzecia),
a w tomie VI – przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (część czwarta) oraz dotyczące sądu polubownego (arbitrażowego) (część piąta).

W tomie III omówiono zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia orzeczeń. Skomentowano przepisy dotyczące:

środków odwoławczych (apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna);
wznowienia postępowania;
skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

W tomie III Czytelnik znajdzie także komentarz do przepisów normujących postępowania odrębne, w tym:

w sprawach małżeńskich;
w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi;
w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
w sprawach o naruszenie posiadania;
w sprawach przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów;
postępowanie nakazowe i upominawcze;
postępowanie uproszczone;
europejskie postępowania w sprawach transgranicznych;
postępowania elektroniczne.

Uwzględniono zmiany wprowadzone w latach 2013-2016, w tym również wchodzące w życie 8 września 2016 r.

a w szczególności zmiany przepisów postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczące wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz pełnomocnictwa procesowego, a także elektronicznego postępowania upominawczego. Na nowo, bardzo szeroko opracowano komentarz do postępowania upominawczego.

Publikację wzbogacono nowymi pozycjami piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego.

Sprawdź także Kodeks Postępowania Cywilnego KPC oraz nowelizację KPC 2019

Informacje dodatkowe

Autor

,

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8092-556-4
Strony 1000
Rok wydania 2016

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 3. Postępowanie rozpoznawcze”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.