Karta Nauczyciela. Komentarz

Karta Nauczyciela. Komentarz

146.00

Udostępnij produkt

W komentarzu przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy – Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak:

nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem,
wymagania kwalifikacyjne nauczycieli,
warunki pracy oraz wynagrodzenia, nagrody i odznaczenia nauczycieli,
uprawnienia socjalne i urlopy,
rozwój zawodowy,
odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.

W najnowszym 10. wydaniu komentarza omówiono zmiany wynikające z nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela zawarte w ustawie z 16.12. 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, która obowiązuje od 1.09.2017 r. Zmiany dotyczą m.in.

powiązania oceny pracy nauczyciela z systemem awansu zawodowego i uszczegółowienia zasad jej dokonywania,
doprecyzowania, iż w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych i zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz
doskonalenia zawodowego nauczycieli za granicą.

Ponadto, w publikacji uwzględniono nowelizacje wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych obowiązujące od 1.01.2018 r. oraz zmiany przyszłe, które wejdą w życie 1.09.2018 r. i 1.01.2019 r.

Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. obejmują:

wymóg zatrudnienia nauczycieli na podstawie umowy o pracę w szkołach i placówkach niepublicznych,
zmiany w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego dyrektora szkoły, jego zastępcy oraz innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole,
wprowadzenie zapisu umożliwiającego przyznanie nauczycielowi tzw. urlopu uzupełniającego,
zmiany w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem, dotyczące zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14,
zmiany w zasadach udzielania urlopu dla poratowania zdrowia.
wprowadzenia nowego składnika wynagrodzenia – dodatku za wyróżniającą pracę.

Zmiany, które wejdą w życie 1 września 2018 r. dotyczą:

oceny pracy nauczyciela i dyrektora,
awansu zawodowego nauczycieli,
nawiązania, zmiany oraz rozwiązania stosunku pracy,
wymiaru czasu pracy nauczyciela,

Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. dotyczą finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Oprócz omówienia przepisów zawiera także bogate orzecznictwo sądów administracyjnych oraz cywilnych. Autorzy wskazują możliwe interpretacje budzących wątpliwości przepisów. W wielu przypadkach ukazano ewolucję brzmienia poszczególnych przepisów od wejścia w życie ustawy.

Komentarz jest dziełem specjalistów – radców prawnych, posiadających wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w obsłudze prawnej administracji oświatowej. Dzięki bogatej wiedzy praktycznej autorów, niejednokrotnie w orzecznictwie polskich sądów powoływano się na poglądy zawarte w przedmiotowym komentarzu.

Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich zainteresowanych tematyką oświatową

Przeczytaj wywiad z autorką >>>

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8124-817-4
Strony 732
Rok wydania 2018

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Karta Nauczyciela. Komentarz”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.