Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia

Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia

59.00

Udostępnij produkt

Publikacja omawia problematykę odpowiedzialności kontraktowej świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Szczegółowo przedstawiono w niej m.in.:

przesłanki nakładania kar umownych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ),
zróżnicowane skutki prawne niewłaściwej realizacji kontraktu z NFZ (kara umowna, odszkodowanie, zwrot nienależnie przekazanych środków finansowych, odsetki, potrącenie lub ugoda),
okoliczności zwalniające świadczeniodawców z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu z NFZ,
zagadnienie przedawnienia roszczeń o zapłatę kary umownej,
środki prawne służące odwołaniu się świadczeniodawcy od wyniku kontroli świadczeniodawców przez NFZ.

Na uwagę zasługuje usystematyzowanie i scharakteryzowanie katalogu źródeł prawa w zakresie odpowiedzialności kontraktowej świadczeniodawców oraz ich wzajemnych relacji. Ponadto kontrola realizacji kontraktu z NFZ została zobrazowana bogatym orzecznictwem sądowym.

Adresaci:

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w charakterze świadczeniodawców usług finansowanych ze środków publicznych, realizujących kontrakty zawarte z NFZ. Będzie przydatna dla studentów prawa, administracji, nauk o zdrowiu, kierunków medycznych, a także pracowników naukowych zajmujących się problematyką prawa medycznego.

Informacje dodatkowe

Autor

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-264-9509-0
Strony 246
Rok wydania 2015

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.