Gospodarka kasowa jednostki budżetowej – zasady zarządzania środkami pieniężnymi – kompletna dokumentacja z instrukcją kasową (e-book z suplementem elektronicznym)

Gospodarka kasowa jednostki budżetowej – zasady zarządzania środkami pieniężnymi – kompletna dokumentacja z instrukcją kasową (e-book z suplementem elektronicznym)

189.00

Udostępnij produkt

Praktyczne omówienie zasad prawidłowego gospodarowania środkami pieniężnymi w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją.

Publikacja zawiera wiele ważnych informacji dla głównych księgowych (skarbników) oraz osób zarządzających jednostką budżetową, które pomogą we właściwym zorganizowaniu wszelkich spraw związanych z obrotem gotówkowym w jednostce, właściwym podziale kompetencji i odpowiedzialności pracowników działów księgowości i kasjerów oraz zgodnym z prawem udokumentowaniu poszczególnych czynności.

W poradniku omówiono m.in.:

-zasady odpowiedzialności za gospodarkę kasową w jednostce budżetowej (ze szczegółowym wskazaniem zakresu odpowiedzialności zadaniowej pracownika zajmującego się gospodarką kasową),
-problem weryfikacji otrzymanych znaków pieniężnych z punktu widzenia ich autentyczności, a także zasady prawidłowego przechowywania i przewożenia pieniędzy,
-udzielanie zaliczek gotówkowych na realizację drobnych zakupów bieżących na potrzeby własne jednostki oraz zaliczek na pokrycie kosztów podróży służbowych (w tym m.in. przykładowe dokumenty i rejestry pomocne w tworzeniu procedur udzielania i rozliczania zaliczek, dochodzenia i egzekwowania zwrotu środków finansowych z tytułu nierozliczonych zaliczek przez pracowników jednostki),
-zasady i procedury inwentaryzacji kasy,
-funkcjonowanie depozytów w jednostce budżetowej oraz zasady likwidacji depozytów w przypadku ich nieodebrania z przykładową dokumentacją (wzory pokwitowań, wzór księgi depozytów, wzór wniosku do sądu w sprawie likwidacji depozytu, wzór instrukcji w sprawie likwidacji niepodjętych depozytów),
-zasady i trybu ustalania wysokości pogotowia kasowego,
-gospodarkę drukami ścisłego zarachowania (w tym: rejestracja druków, ich inwentaryzacja, sposoby przeprowadzania likwidacji druków),
-funkcjonowanie kas fiskalnych w jednostkach budżetowych,
-instrukcję kasową i jej sporządzanie,
-najczęściej spotykane nieprawidłowości w zakresie gospodarki kasowej oraz obrotu gotówkowego, na jakie natrafiają kontrolerzy uprawnionych organów kontroli państwowej czy regionalnych izb obrachunkowych.

Poradnik zawiera również komplet dokumentów niezbędnych w każdej jednostce budżetowej – autor opracował kilkadziesiąt wzorów dokumentów, instrukcji, protokołów, oświadczeń (w tym wzór instrukcji kasowej) – wszystkie dokumenty zostały przygotowane w wersji elektronicznej w postaci suplementu elektronicznego (do pobrania przez Internet).

Publikacja szczególnie polecana kierownikom jednostek budżetowych odpowiedzialnych za całość gospodarki finansowej kierowanych jednostek oraz głównym księgowym (skarbnikom), a także osobom zajmującym stanowiska kasjerów w tych jednostkach.

Informacje dodatkowe

Autor

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-7804-852-7
Strony
Rok wydania 2021

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Gospodarka kasowa jednostki budżetowej – zasady zarządzania środkami pieniężnymi – kompletna dokumentacja z instrukcją kasową (e-book z suplementem elektronicznym)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.