Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2015 roku dotyczące działań 8–10. OECD/G20 Projekt w zakresie erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków

Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2015 roku dotyczące działań 8–10. OECD/G20 Projekt w zakresie erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków

170.00

Udostępnij produkt

Więcej na temat zmian w cenach transferowych >>

Procesy globalizacji znacząco wpłynęły na zjawiska erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków (BEPS – z ang. Base Erosion and Profit Shifting), szczególnie przez duże transgraniczne przedsiębiorstwa. OECD podjęło w ostatnich latach starania zmierzające w kierunku przeciwdziałania tym zjawiskom, skoncentrowane w 15 różnych działaniach. Projekt OECD/G20 BEPS ma na celu wypracowanie jednolitego zestawu, opartych na konsensusie, międzynarodowych zasad podatkowych dotyczących tej problematyki.

Publikacja Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości jest rezultatem prac nad działaniami 8–10 BEPS odnoszącymi się do cen transferowych w kwestii m.in. dóbr niematerialnych (działanie 8), alokacji ryzyka (działanie 9) oraz recharakteryzacji transakcji niemających ekonomicznego uzasadnienia (działanie 10). Warto nadmienić, że opisane w książce wyniki działań 8–10 BEPS stanowiły podstawę dokonanej w 2017 roku nowelizacji Wytycznych OECD w zakresie cen transferowych, które mają istotny wpływ na wykładnię przepisów oraz praktykę organów podatkowych.

Zawartość:

Zalecenia dotyczące stosowania zasady ceny rynkowej
Transakcje w zakresie towarów notowanych
Zakres prac w związku z zaleceniami dotyczącymi metody podziału zysku transakcyjnego
Dobra niematerialne
Usługi wewnątrzgrupowe o niskiej wartości dodanej
Umowy o podziale kosztów

www.oecd.org/tax/beps.htm

Wartości niematerialne a podmioty powiązane – co wzbudza zainteresowanie administracji podatkowej?

Kiedy organy podatkowe mogą dokonać relokacji ryzyk w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi?

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8160-815-2
Strony 276
Rok wydania 2019

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2015 roku dotyczące działań 8–10. OECD/G20 Projekt w zakresie erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.