Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz

146.00

Udostępnij produkt

W publikacji omówiono praktyczne aspekty stosowania ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, a także wskazano wykładnię przepisów niejasnych lub budzących wątpliwości. Autorka szczegółowo opisała takie instytucje jak:

ujednolicenie roszczeń,
pozew grupowy,
reprezentant grupy,
wyrok przesądzający o odpowiedzialności pozwanego.

Oprócz tego dokonano szczegółowej analizy ostatniej nowelizacji na mocy ustawy z 7.04.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933). W szczególności omówione zostały zmiany w zakresie:

rozszerzenia zakresu przedmiotowego,
badania dopuszczalności postępowania grupowego na posiedzeniu niejawnym,
obowiązków informacyjnych związanych ze wszczęciem postępowania grupowego,
kaucji.

Książka uwzględnia także przepisy prawa unijnego, m.in. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26.11.2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (Dz.Urz. UE L 349, s. 1–19)

Ponadto komentarz zawiera:

aktualne orzecznictwo sądowe, uzupełnione w 3. wydaniu o lata 2015–2018,
Zieloną księgę w sprawie roszczeń o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej,
Białą księgę w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji,
Zieloną księgę w sprawie dochodzenia zbiorowych roszczeń konsumentów,
Zalecenie Komisji w sprawie wspólnych zasad dotyczących mechanizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń o zaprzestanie bezprawnych praktyk oraz roszczeń odszkodowawczych w państwach członkowskich dotyczących naruszeń praw przyznanych na mocy prawa Unii.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, rzeczników konsumentów, a także teoretyków prawa procesowego cywilnego.

Sprawdź także Kodeks Postępowania Cywilnego KPC oraz nowelizację KPC 2019

Informacje dodatkowe

Autor

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8160-170-2
Strony 672
Rok wydania 2018

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.