Compliance w podmiotach nadzorowanych rynku finansowego. Aspekty praktyczne

Compliance w podmiotach nadzorowanych rynku finansowego. Aspekty praktyczne

146.00

Udostępnij produkt

Liczne zmiany przepisów i wprowadzanie nowych regulacji, a w konsekwencji zwiększające się ryzyko odpowiedzialności (podmiotów oraz osobiste członków zarządu i rady nadzorczej) powoduje konieczność szczególnej rozwagi we wdrażaniu w organizacji rozwiązań z zakresu compliance.

Publikacja stanowi praktyczne opracowanie kluczowych kwestii z zakresu compliance w podmiotach rynku finansowego.

Autorzy dostarczają użytecznych wskazówek, które mogą być wykorzystane w tworzeniu, a następnie monitorowaniu skuteczności działania rozwiązań służących zapewnieniu zgodności działalności z prawem i innymi regułami przyjętymi przez określoną jednostkę organizacyjną.

Opracowanie wyróżnia połączenie praktycznych uwag dotyczących organizacji compliance w przedsiębiorstwie z omówieniem merytorycznych aspektów zapewnienia zgodności działania – kluczowych w funkcjonowaniu w obszarze działalności.

W książce znajdziesz m.in. takie zagadnienia jak:

relacja nadzoru zewnętrznego do nadzoru wewnętrznego,
compliance w wybranych podmiotach nadzorowanych: towarzystwach funduszy inwestycyjnych, domach maklerskich, krajowych instytucjach płatniczych oraz spółkach publicznych,
whistleblowing jako element systemu compliance,
zarządzanie konfliktami interesów jako obszar compliance w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, domach maklerskich, krajowych instytucjach płatniczych,
rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę informacji wrażliwych,
zakres obowiązku ochrony informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową,
zakres podmiotowy obowiązku zachowania oraz żądania przekazania informacji stanowiącej tajemnicę zawodową,
outsourcing,
inwestowanie na rachunek własny,
przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
załatwianie skarg,
realizacja funkcji compliance w ramach obowiązków przewidzianych w ustawach FATCA i CRS,
obszary działalności objęte zasadami ładu korporacyjnego,
działalność promocyjna i relacje z klientami instytucji nadzorowanej.

W opracowaniu zawarto najważniejsze przepisy i interpretacje oraz wytyczne nadzorcy związane z organizacją i funkcjonowaniem systemów compliance w wybranych podmiotach.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej stosujących przepisy rynku finansowego, a także przedsiębiorców z branży finansowej, inspektorów nadzoru i członków Rad Nadzorczych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla kadry zarządzającej oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych biorących udział w realizacji funkcji compliance. Zainteresuje przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i ekonomii.

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8160-545-8
Strony 500
Rok wydania 2019

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Compliance w podmiotach nadzorowanych rynku finansowego. Aspekty praktyczne”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.