Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach. Komentarz

Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach. Komentarz

136.00

Udostępnij produkt

Rewolucja w rozliczeniach jednostek samorządu terytorialnego

W komentarzu omówiono przepisy tzw. ustawy centralizacyjnej, zmieniającej zasady rozliczania podatku od towarów i usług w samorządach i ich jednostkach organizacyjnych, którymi są jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz urzędy gminy, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie.

Wprowadzenie nowej ustawy jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 29.05.2015 r., C-276/14, w którym stwierdzono, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności. Oznacza to, że wszelkie czynności dla celów podatku od towarów i usług dokonywane przez samorządowe jednostki budżetowe powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła. Bezwzględny obowiązek centralizacji nałożono na jednostki samorządu terytorialnego od 1.01.2017 r.

W publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:

Jakie są zasady dokonywania przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich jednostki i zakłady budżetowe rozliczeń w podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe przypadające przed i po dacie obowiązkowej centralizacji, tj. 1 stycznia 2017 r.?
Jakie są zasady dokonywania przez JST wstecznych korekt rozliczeń podatku VAT za okresy rozliczeniowe upływające przed dniem podjęcia przez nie rozliczania tego podatku wraz ze wszystkimi jednostkami i zakładami budżetowymi?
Jakie są zasady używania kas rejestrujących w związku ze scaleniem (centralizacją) jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostek organizacyjnych?
Jakie obowiązki informacyjne nakłada ustawa na centralizującą się jednostkę samorządu terytorialnego względem organów podatkowych?
Jakie są regulacje prawne (zasady) dotyczące przede wszystkim zasad dokonywania tzw. wstecznej centralizacji, tzn. składania korekt deklaracji podatkowych, w ramach których ma być ujęte wspólne rozliczenie się z podatku za okresy minione (korekty scaleniowe) przez jednostkę samorządu terytorialnego wespół z jej jednostkami organizacyjnymi?
Jakie są zasady zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów w przypadku zmiany kwalifikowalności podatku w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14?

Adresaci:

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz dla pracowników ich jednostek organizacyjnych. Będzie przydatna także dla profesjonalnych pełnomocników tych podmiotów w zakresie, w jakim będą oni uczestniczyli w procesach centralizacji.

Informacje dodatkowe

Autor

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8107-265-6
Strony 196
Rok wydania 2016

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach. Komentarz”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.