Bezpieczne płatności

Płatności

  1. W celu dokonania płatności za zamówienie Klient może wybrać jedną z poniższych formy płatności:

– przelew bankowy – po wybraniu tej metody klient otrzymuje na podany w rejestracji adres email, numer konta właściciela sklepu, na który należy dokonać przelewu. Płatność następuje bezpośrednio na konto Perfekt Solutions Ltd; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Realizacja wysyłki Towaru nastąpi po zaksięgowaniu przelewu;

– kartą za pośrednictwem systemu PayPal – po wybraniu tej metody klient zostaje przekierowany na stronę operatora PayPal, a płatność następuje na konto PayPal właściciela księgarni Perfekt Solutions Ltd. Realizacja wysyłki po zaksięgowaniu płatności.

– kartą za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności Stripe – po wybraniu tej metody płatność Perfekt Solutions Ltd udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności Stripe. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Operatora Systemu Płatności Stripe, Perfekt Solutions Ltd nie ma do nich dostępu. Płatność następuje na konto Stripe właściciela księgarni Perfekt Solutions Ltd. Realizacja wysyłki następują po zaksięgowaniu płatności.

 

  1. Płatności za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.

 

  1. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Operatora Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego Operatora Systemu Płatności. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.

 

  1. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności oraz przepisami prawa, a Perfekt Solutions Ltd nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.

 

  1. Perfekt Solutions Ltd zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższych względów realizacji płatności może odmówić Perfekt Solutions Ltd Operator Systemu Płatności, jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka.

 

  1. Perfekt Solutions nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.

 

  1. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym, są cenami brutto, to jest zawierają VAT (podatek od towarów i usług) zgodnie z odpowiednimi przepisami. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Perfekt Solutions Ltd może na życzenie Użytkownika obciążyć go odwrotnym obciążeniem VAT (reversecharge). W takim wypadku Użytkownik zobowiązany jest przed zakupem Produktu poinformować o tym fakcie Perfekt Solutions Ltd i podać w procesie zamówienia swój numer VAT EU oraz numer EORI.